Controls de conductes (concentració, dilució, talla focs i explosió)

Conducció de gasos de manera segura

Un conducte dʻaire amb altes concentracions de dissolvents pot arribar a ser altament perillós.
Amgitec supervisa i regula la concentració de dissolvents de conductes amb la intenció d'estabilitzar els valors màxims i generar alarmes de manera ràpida.
En instal·lacions on hi hagi un alt risc d'explosió, Amgitec instal·la sistemes de dilució, panells d'explosió i vàlvules talla focs per evitar la propagació en altres àrees de la instal·lació. També protegim conductes per evitar deformacions produïdes per pics de depressió instal·lant vàlvules mecàniques de contrapès.