Manteniment de recuperadors de dissolvents

Producció de dissolvent net en tot moment

Sabem la importància que té disposar de solvent net de neteja de manera constant.

Revisem el seu equip de recuperació de solvents, perquè cada dia n’obtingui el màxim rendiment.