Detecció de gasos tòxics, explosius i O2

Armaris i sistemes de detecció de gasos

Estem especialitzats en la detecció de diversos gasos, Oxigen, COV i sobretot vapors de dissolvents per conèixer el límit inferior d'explosivitat (LIE o LEL).

En instal·lacions on és necessari conèixer la concentració de vapors tòxics o explosius (LEL), fabriquem i instal·lem armaris amb la tecnologia més adequada al gas a detectar.

Regularment fem intervencions de calibratge dels sensors per mantenir el nivell de seguretat de les instal·lacions.