Detecció de gasos en Magatzems de Productes Químics

En magatzems de solvents, tintes o d’altres productes químics existeix el risc de fugues de vapors que poden ser perillosos per a les persones i infraestructures. Instal·lem sensors adequats al gasos a detectar per minimitzar riscos, activant alarmes que permetin accionar sistemes de seguretat per evitar accidents.