Empresa

Oficina tècnica i Administració

Som una empresa dedicada al muntatge i manteniment d'instal·lacions fixes de detecció de gasos tòxics i explosius, tractament d'emissions de contaminants a l'atmosfera (Compostos Orgànics Volàtils, CO, etc.), recuperació de dissolvents continguts en vapors de focus d'emissions i disseny i instal·lació d'equips per recuperar dissolvents en barreges de tintes o pintures.

Desenvolupem projectes per protegir les persones i el medi ambient, actuant generalment en indústries del sector químic, farmacèutic, impressió i packaging.

Projectes principals

  • Recuperació de solvents continguts en mescles brutes mitjançant equips de destil•lació.
  • Tractament de COV (Compostos Volàtils Orgànics) derivats d’extraccions d’aire o processos d’assecat de materials impresos, laminats, lacats o cabines de pintura, venteig de reactors de processos químics, etc.
  • Control de concentració de solvents a conductes.
  • Control de dilució.
  • Automatització de transvasos de solvents, tintes, laques, vernissos, etc.
  • Reformes d’optimització de recirculacions, consum energètic, etc.
  • Calibratge de sensors d’explosivitat LIE (LEL), CO, O2, Amoníac, Hexà, etc.
  • Instal·lació de panells d'explosió.
  • Instal·lació de vàlvules talla focs a conductes d'aire.

ISO 9001:2015 Applus
ISO 9001:2015 Applus

Treballem de manera rigorosa i compromesa amb la qualitat i millora continua i estem certificats a la norma ISO-9001:2015