Equips de recuperación de solvents

Els nostres equips TERMICA permeten recuperar un alt percentatge del dissolvent contingut en mescles i així obtenir solvent regenerat per re utilitzar-lo i estalviar en la compra de producte nou i reduir residus.

Els nostres equips TERMICA permeten recuperar un alt percentatge del solvent contingut en mescles obtenint els següents avantatges:

-Obtenció de solvent regenerat

-Reducció de costos en adquisició de producte nou

-Reducció de residus.

-Reducció de costos en gestió de residuos.

 

Destil•lar a la seva pròpia planta o enviar mescles a destil•lar?
Sense cap dubte, els recomanem destil•lar solvents a la seva pròpia planta.
Els equips TERMICA disposen d’un rendiment excepcional. Amgitec garanteix inversions de retorn de la instal•lació en menys de 5 mesos!


Principals característiques:
Models Térmica 100 i Térmica 200, velocitats de destil•lació de 120 i 220 lit/hora respectivament.
Certificats CE i ATEX II2G IIB T3

Tots els equips estan certificats CE i Atex pel Laboratorio Oficial Madariaga

Reactor i circuits
Construit en inoxidable i aïllat tèrmicament, de fons cònic per facilitar el buidat del residu, descàrrega automàtica amb sensor antidesbordament.
Circuit de vapors d’inoxidable, amb bescanviador de plaques d’inoxidable i filtre separador de gotes.

Agitador rascador
Tots els equips inclouen agitador rascador, permetent homogeneitzar la mescla i evitar les molestes incrustacions a les parets.

Generador de buit
Tots els equips inclouen generador de buit per anell líquid del propi solvent destil•lat, permetent destil•lar mescles a temperatures al voltant dels 50ºC.

Sistema d’escalfament
Transferència de calor per resistències elèctriques i oli tèrmic.

Seguretats
Tots els models Térmica incorporen un sistema se seguretat que analitza en tot moment qualsevol desviació de les dades de treball i així poder prevenir possibles incidències: Control de reaccions exotèrmiques a l’interior del reactor, desviacions de temperatures, etc.

 

Control
Armari elèctric apte per a zona no classificada. Disposa de PLC i pantalla tàctil de 7,5”. Control intuitiu i fàcil d’operar. No necessita supervisió constant per part de l’operari.
Permet fer un sol cicle de destil•lació o deixar la instal•lació en marxa fins esgotar el solvent brut.

Optimització energètica
Incorporació d’optimització energètica del consum elèctric als models Térmica.


Opcionals
-Automatització del transvàs de solvents a altres dipòsits.
-Control de producció