Equips de recuperación de solvents

Recuperació de dissolvent per desti·lació

Els equips TERMICA recuperen un alt percentatge de dissolvent contingut en barreges brutes, obtenint dissolvent net regenerat per poder-lo reutilitzar i reduir costos en la compra de producte nou, reduir residus, costos de gestió i transport.

Destil·lar a la seva pròpia planta o enviar barreges a destil·lar?

Sense cap dubte aconsellem destil·lar a la seva pròpia planta.

Els equips TERMICA tenen un rendiment excepcional. Amgitec garanteix inversions de tornada de la instal·lació en un curt termini.


Característiques principals

Models Termica 50, 55, 100 i 200, amb capacitats de recuperació adaptades a la producció.

Certificats CE i ATEX II2G IIB T3

Tots els equips estan certificats CE i Atex pel Laboratori Oficial Madariaga

Reactor i circuits

Construït en acer inoxidable i aïllat tèrmicament, amb fons cònic per facilitar la descàrrega del residu, descàrrega automàtica amb sensor antidesbordament.

Circuit de vapors inoxidable, amb intercanviador d'inoxidable i filtre de vapors per garantir un dissolvent completament transparent.

Agitador rascador

Tots els equips inclouen agitador rascador, permetent homogeneïtzar la barreja i evitar les molestes incrustacions a les parets.

Generador de buit

Tots els equips inclouen generador de buit per anell líquid generat pel mateix dissolvent destil·lat, permetent destil·lar barreges a temperatures al voltant dels 50ºC.

Sistema d'escalfament

Transferència de calor per resistències elèctriques i oli tèrmic.

Seguretats

Tots els models Tèrmica incorporen un sistema de seguretat que analitza en tot moment qualsevol desviació de les dades de treball i així poder prevenir possibles incidències: Control de reaccions exotèrmiques a l'interior del reactor, desviacions de temperatures, etc.

 

Control

Armari elèctric apte per a zona no classificada. Disposa de PLC i pantalla tàctil Siemens de 7,5”. Control intuïtiu i fàcil d'operar. No necessita cap supervisió constant de cap operari.

Permet fer un sol cicle de destil·lació o deixar el sistema en marxa fins a esgotar el dissolvent brut.

Optimització energètica

Incorporació d'optimització energètica del consum elèctric a tots els models Tèrmica.

 

Opcionals

-Automatització del transvasament de dissolvents cap a altres dipòsits.

-Control de producció


Altres opcionals

Podem adaptar els projectes de recuperació de dissolvent a les vostres necessitats, incorporant:

-Dipòsits d'emmagatzematge de dissolvents de diverses capacitats

-Filtres magnètics de partícules metàl·liques

-Fonts de recepció de dissolvent regenerat o aspiració de dissolvent brut

-Etc.