Monitoratge de COVs

Monitoratge de COVs mitjançant FID

Amgitec disposa de FID propi per monitorar COVs (Copostos Orgànics Volàtils) en format COT (Compostos Orgànics Totals). També disposem d’instrumentació per monitorar pressions, cabals, velocitats d’aire, temperatures i gasos de combustió. Ja sigui per calcular una nova instal·lació o realitzar tasques de manteniment a una planta de tractament de gasos.