Manteniment d’RTO’s

Mantenimients de plantes de tractament de gasos

Realitzem treballs d’inspecció i manteniments bàsics en plantes de tractament de gasos, verificant els elements principals, com poden ser: Vàlvules, estat de la ceràmica, estat del cremador, alarmes, etc. També analitzem els gasos de combustió i COVs a l’entrada i sobretot a la sortida de la instal·lació per comprovar que les emissions estiguin dins del límit permès.

En treballs d’inspecció o manteniment dintre de cambres de combustió, disposem d’un pla de prevenció específic per prevenir els riscos associats a treballs en espais confinats. Disposem de trípode de rescat i cabestrant homologats per si fos necessari entrar en espais verticals, i comprovem les concentracions d’oxigen i altres gasos abans d’accedir dins l’espai confinat. El pla de prevenció específic està dissenyat per Amgitec i supervisat per una empresa de Prevenció de Riscos Laborals i està a disposició dels nostres clients.