Tractament d'emissions atmosfèriques

Compostos Orgànics Volàtils (COVs)

Les normatives actuals regulen les emissions de compostos orgànics volàtils (COVs) i altres gasos derivats de diferents processos industrials per ser altament contaminants.

Amgitec adapta la seva instal·lació mitjançant la instal·lació d'equips per reduir les emissions a l'atmosfera perquè el seu procés compleixi els requisits de la norma vigent.

Estudiem cada cas en particular, perquè el consum energètic de la seva instal·lació sigui el mínim possible.


Recirculacions i adaptacions al seu procés per reduir el consum energètic

En cas d’instal·lar un equip d’Oxidació Tèrmica Regenerativa (OTR o RTO) per tractament de vapors de solvents, analitzem la possibilitat de modificar part del seu procés per tal de reduir el cabal a tractar i incrementar la concentració a l’entrada de l’equip.

Mitjançant un control adequat de sistemes de recirculació controlats pels nostres sensors d’explosivitat (LEL), reduïm el consum energètic del depurador de gasos i també del seu procés.


Roda concentradora de Zeolites

En processos on el cabal és elevat i les concentracions de COVs son baixes, instal·lem rodes concentradores de Zeolites per reduir costos energètics.

Mitjançant un procés d’adsorció i desorció, la roda concentradora de Zeolites ens permet reduir el cabal a tractar i incrementar la concentració de COVs a l’entrada de l’equip depurador de gasos, que moltes vegades acabarà treballant en mode “Autotherm” (sense consum energètic de gas o electricitat).