Calibració i revisió de sensors d’explosivitat LIE (LEL)

Calibració de sensors LEL, gasos combustibles, O2, tòxicos, etc.

Revisar i calibrar periòdicament els sistemes de detecció de gasos és importantíssim per garantir la seguretat de les persones i infraestructures.

Revisem els sensors instal·lats aplicant gasos patrons de concentracions conegudes i tornem a calibrar si és necessari. Comparem els resultats amb intervencions anteriors per fer un seguiment precís de cada un dels sensors instal·lats a la seva planta de manera rigorosa.

En instal·lacions o màquines amb sensors d’explosivitat LEL, apliquem gasos patrons i els comparem els valors de la norma que apliqui a cada país.

La meticulositat i rigorositat és la nostra manera de treballar i estem contents de donar servei a varis països europeus.