Manteniment d’RTO’s

Realitzem manteniments preventius d’RTO, verificant els punts més importants de l’equip:
-Cremador i alarmes.
-Vàlvules
-Estat mecànic general (ventiladors, etc)
-Revisió i reparació de vàlvules de by-pass calent
-Aplicació d’enduridor.
-Verificació de l’estat de les fibres i de la ceràmica per comprovar possibles obturacions dels canals d’aire.
-Comprovació de la pèrdua de càrrega de cada torre i comparativa amb anteriors revisions.

Amgitec disposa d’un equip propi per verificar les emissions de compostos orgànics volàtils de l’RTO, de manera que ens permet determinar possibles problemes d’estanqueïtat de les vàlvules del sistema o bé possibles problemes de destrucció dels volàtils del propi equip.