Recuperació de calor

En algunes instal•lacions és possible recuperar calor sobrant del sistema RTO per escalfar oli tèrmic o aire. Amgitec estudiarà la viabilitat de cada cas.