Oxidador Tèrmic Regeneratiu

Característiques tècniques dels equips:

-Disseny d’equips de varis cabals, amb possibilitat de tractament de grans cabals mitjançant roda concentradora de zeolites.
-3 torres
-Alta eficiència destructiva (depenent de la concentració de l’entrada)
-Alt rendiment tèrmic >95%
-Vàlvula de bypass calent
-Ceràmica d’alt rendiment (Honeycomb o MLM)
-Control de LEL a l’entrada de l’equip
-Ventilador principal certificat ATEX
-Autotherm a concentracions aproximades de solvents >1,5gr.Nm3
-Possibilitat de recuperació de calor en algunes instal•lacions mitjançant bescanviadors aire/aire, aire/oli tèrmic
-Control automatitzat de la instal•lació amb supervisió remota.