Oxidador Tèrmic Regeneratiu amb roda concentradora de zeolites

El conjunt de Roda Concentradora de Zeolites amb Oxidador tèrmic regeneratiu és la millor solución quan el procés genera grans cabals d’aire a baixes concentracions de COV’s.

Avantatges
-Alta concentració de COV al cabal de sortida de la Roda Concentradora, permetent que el procés posterior (Oxidador Tèrmic Regeneratiu) pugui mantenir-se en Autotherm (funcionament sense consum de gas)
-Costos operatius baixos
-Relació de cabal d’entrada/sortida d’aproximadament 10/1